Fillmore High School — Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 9:07 AM 62 min
Pass 9:07 AM 9:12 AM 5 min
2nd 9:12 AM 10:08 AM 56 min
Break 10:08 AM 10:18 AM 10 min
Pass 10:18 AM 10:23 AM 5 min
3rd 10:23 AM 11:19 AM 56 min
Pass 11:19 AM 11:24 AM 5 min
4th 11:24 AM 12:20 PM 56 min
Lunch 12:20 PM 1:00 PM 40 min
Pass 1:00 PM 1:05 PM 5 min
5th 1:05 PM 2:01 PM 56 min
Pass 2:01 PM 2:06 PM 5 min
6th 2:06 PM 3:02 PM 56 min
Rally Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 9:00 AM 55 min
Pass 9:00 AM 9:05 AM 5 min
2nd 9:05 AM 9:55 AM 50 min
Break 9:55 AM 10:05 AM 10 min
Pass 10:05 AM 10:10 AM 5 min
3rd 10:10 AM 11:00 AM 50 min
Pass 11:00 AM 11:05 AM 5 min
4th 11:05 AM 11:55 AM 50 min
Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Pass 12:35 PM 12:40 PM 5 min
5th 12:40 PM 1:30 PM 50 min
Pass 1:30 PM 1:35 PM 5 min
6th 1:35 PM 2:25 PM 50 min
Rally 2:25 PM 3:02 PM 37 min
Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 8:45 AM 40 min
Pass 8:45 AM 8:50 AM 5 min
2nd 8:50 AM 9:26 AM 36 min
Pass 9:26 AM 9:31 AM 5 min
3rd 9:31 AM 10:07 AM 36 min
Break 10:07 AM 10:17 AM 10 min
Pass 10:17 AM 10:22 AM 5 min
4th 10:22 AM 10:58 AM 36 min
Pass 10:58 AM 11:03 AM 5 min
5th 11:03 AM 11:39 AM 36 min
Pass 11:39 AM 11:44 AM 5 min
6th 11:44 AM 12:20 PM 36 min
Semester Finals Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Per.1, 3, 5 8:05 AM 10:05 AM 120 min
Break 10:05 AM 10:15 AM 10 min
Pass 10:15 AM 10:20 AM 5 min
Per. 2, 4, 6 10:20 AM 12:20 PM 120 min
Fillmore High School - 555 Central Ave, Fillmore, CA 93015 - Phone: 805-524-6100 - Fax: 805-524-6121